Shutter Avenue Photography | 8129 Sheehan Way, Antelope, CA 95843 | Video 1